Besluit bijzondere euromunten

Geldend van 15-10-2008 t/m heden

Besluit van 7 januari 2002, houdende vaststelling van de materialen waaruit de bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zijn vervaardigd, de gewichten en afmetingen, alsmede de bedragen tot welke deze munten de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben (Besluit bijzondere euromunten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 26 november 2001, FM 2001-01944 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Muntwet 2002;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2001, no. W06.01.0634/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 21 december 2001, FM 2001-02102 U,:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De materialen, de gewichten en de afmetingen van de bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel die zijn uitgegeven van 2002 tot en met 2007, zijn als volgt vastgesteld:

  Muntsoort

  Metaal

  Gehalte

  Gewicht

  Middellijn

  nominaal

  tolerantie

  nominaal

  tolerantie

  nominaal

  tolerantie

  + of -

  + of -

  + of -

  %

  %-punt

  gram

  %

  millimeter

  millimeter

  vijftig-euromunt

  goud

  Au 90,0

  0,50

  13,44

  0,70

  27,00

  0,10

  twintig-euromunt

  goud

  Au 90,0

  0,50

  8,50

  0,70

  25,00

  0,10

  tien-euromunt

  goud

  Au 90,0

  0,50

  6,72

  0,70

  22,50

  0,10

  zilver

  Ag 92,5

  0,50

  17,80

  0,70

  33,00

  0,10

  vijf-euromunt

  zilver

  Ag 92,5

  0,50

  11,90

  0,70

  29,00

  0,10

 • 2 De materialen, de gewichten en de afmetingen van de bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel die worden uitgegeven met ingang van 2008, worden als volgt vastgesteld:

  Muntsoort

  Metaal

  Gehalte

  Gewicht

  Middellijn

  nominaal

  tolerantie

  laagdikte

  nominaal

  tolerantie

  nominaal

  tolerantie

  + of -

  + of -

  + of -

  %

  %-punt

  gram

  %

  millimeter

  millimeter

  Goud:

  vijftig-euromunt

  Au 90,0

  0,5

  n.v.t.

  13,44

  0,7

  27,00

  0,10

  twintig-euromunt

  Au 90,0

  0,5

  n.v.t.

  8,50

  0,7

  25,00

  0,10

  tien-euromunt

  Au 90,0

  0,5

  n.v.t.

  6,72

  0,7

  22,50

  0,10

  Zilver:

  tien-euromunt

  Ag 92,5

  0,5

  n.v.t.

  25,00

  0,7

  38,00

  0,10

  vijf-euromunt

  Ag 92,5

  0,5

  n.v.t.

  15,50

  0,7

  33,00

  0,10

   

  Verzilverd koper:

     

  tien-euromunt

  Cu 99,9/

  Ag 99,9

  n.v.t.

  9–11 micron

  samengesteld

  15,50

  1,9

  33,00

  0,10

  vijf-euromunt

  Cu 99,9/

  Ag 99,9

  n.v.t.

  9–11 micron

  samengesteld

  10,50

  1,9

  29,00

  0,10

Artikel 2

De bijzondere munten, bedoeld in artikel 2 van de Muntwet 2002, hebben in Nederland de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot een bedrag van € 2 500 voor vijftig-euromunten, € 1 000 voor twintig-euromunten, € 500 voor tien-euromunten en € 250 voor vijf-euromunten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 januari 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina