Vaststellingsbesluit tijdstip bedoeld in artikel 5.9 Bekostigingsbesluit WHW

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 01-04-2002 t/m 30-11-2005

Besluit van 3 januari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.9 van het Bekostigingsbesluit WHW

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 december 2001, nr. WJZ/2001/49937 (6097), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5.9 van het Bekostigingsbesluit WHW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 januari 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven twaalfde februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina