Vaststellingsregeling subsidieplafond 2002 ex artikel 50a Wet op de Ruimtelijke Ordening

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 30-12-2001 t/m 22-12-2004

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2002 ex artikel 50a Wet op de Ruimtelijke Ordening

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op artikel 38a van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2002 bedraagt:

  • a. voor het programma Landelijke Gebieden: € 1.796.062,-;

  • b. voor het programma Nieuwe Sleutelprojecten: € 276.000,-;

  • c. voor doelsubsidies en overige programmasubsidies: € 680.670,-

  • d. voor het programma Interreg III: € 910.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina