Vaststelling beschikbaar bedrag 2002 Kredietregeling bodemsanering Nationale Investeringsbank

Geldend van 01-03-2002 t/m heden

Vaststelling beschikbaar bedrag 2002 Kredietregeling bodemsanering Nationale Investeringsbank

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

maakt overeenkomstig artikel 11, vierde lid, van de overeenkomst kredietverlening vrijwillige bodemsanering 1993 bekend dat voor het jaar 2002 € 40.658.707,- beschikbaar is voor het verschaffen van garanties op grond van de genoemde overeenkomst.

's-Gravenhage, 21 december 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina