Aanwijzing gesloten inrichtingen

[Regeling vervallen per 01-12-2003.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-11-2003

Aanwijzing van inrichtingen als bedoeld in artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2003]

Als inrichtingen in de zin van artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt:

 • a. de rijksbehandelinrichting voor jeugdigen `De Hunnerberg' te Nijmegen (gesloten afdeling voor jongens) en `Hunnerhegge' te Overloon (gesloten afdeling voor jongens);

 • b. de rijksinrichting voor jongens `'t Nieuwe Lloyd' te Amsterdam (gesloten afdeling voor jongens);

 • c. de rijksinrichting voor jongens `Den Hey-Acker' te Breda (gesloten afdeling voor jongens);

 • d. de rijksinrichting voor jongeren `De Hartelborgt' te Spijkenisse (gesloten afdelingen voor jongens en meisjes);

 • e. de justitiële jeugdinrichting `De Heuvelrug' te Overberg waarvan deelinrichting De Lindenhorst te Zeist (gesloten afdeling voor meisjes), deelinrichting Eikenstein te Zeist (gesloten afdelingen voor jongens en meisjes) en deelinrichting Overberg te Overberg (gesloten afdeling voor jongens);

 • f. de rijksinrichting voor jongens `Den Engh' te Den Dolder (gesloten afdeling voor jongens);

 • g. het jongerenopvangcentrum `JOC' te Amsterdam;

 • h. het opvang- en behandelcentrum `Het Keerpunt' te Cadier en Keer (gesloten afdeling voor jongens);

 • i. de rijksjeugdinrichting `Het Poortje' te Veenhuizen, locatie De Veenpoort (gesloten afdeling voor jongens);

 • j. de justitiële jeugdinrichting `Het Poortje' te Groningen, locatie Waterpoort (gesloten afdelingen voor jongens en meisjes);

 • k. het particuliere `Frentrop Jongerenhuis Harreveld' te Harreveld, sector `'t Anker' te Harreveld (gesloten afdeling voor jongens) en sector `Alexandra' te Almelo (gesloten afdeling voor meisjes);

 • l. het particuliere orthopedagogisch centrum `Ottho Gerhard Heldring' te Zetten (gesloten afdeling voor meisjes);

 • m. de particuliere inrichting `Frentrop Teylingereind' te Sassenheim, waarvan Forensisch Centrum Teylingereind (gesloten afdeling voor jongens);

 • n. het particuliere justitieel pedagogisch centrum `De Sprengen' te Wapenveld, waarvan Forensisch Orthopedagogisch Centrum `De Kolkemate' te Zutphen (gesloten afdeling voor jongens)

 • o. de particuliere inrichting `Rentray' te Eefde, waarvan locatie Rekken te Rekken (gesloten afdeling voor jongens).

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2003]

Het Besluit houdende aanwijzing van inrichtingen als bedoeld in artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van 18 november 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2003]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002 en wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 21 december 2001

De

Staatssecretaris

van Justitie,
Namens deze,
De Secretaris-Generaal,

J. Demmink

,

lSG

Terug naar begin van de pagina