Openstellingsregeling saneringsregeling

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 23-03-2002 t/m 31-12-2004

Openstellingsregeling saneringsregeling

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Als periode waarvoor een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij 2002 wordt voor zover het betreft aanvragen met betrekking tot vissersvaartuigen behorend tot segment B, C en E vastgesteld de periode van 1 januari tot 1 maart 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij 2002, bedraagt voor de in artikel 1 bedoelde aanvraagperiode, voor zover het betreft aanvragen met betrekking tot vissersvaartuigen behorend tot:

a.

segment B:

€ 9.250.000,-; b.

segment C:

€ 1.000.000,-, en c.

segment E:

€ 1.750.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina