Vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 23-08-2002 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op:

  • 1. € 1.588.000,- voor de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten;

  • 2. € 3.071.000,-. voor de Unie van Landschappen;

  • 3. € 2.224.000,- voor de Unie van Bosgroepen en

  • 4. € 454.000,- voor particulieren.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina