Subsidieplafond 2002 Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 29-12-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2002 Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina