Vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 29-12-2001 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 4 en 16 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart kunnen worden ingediend van 1 januari 2002 tot en met 31 januari 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor de aanvraagperiode van 1 januari 2002 tot en met 31 januari 2002 bedraagt het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart, € 3.200.000,- waarvan maximaal € 100.000,- is bestemd voor het verlenen van subsidie in de categorie visievorming, bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina