Subsidieplafond 2002 Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 17-05-2002 t/m 21-09-2004

Subsidieplafond 2002 Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidie op grond van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers wordt vastgesteld op kasuitgaven € 33.550.758,- en het aangaan van verplichtingen € 89.550758,-.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina