Besluit verlenging van de instelling van de RAWOO

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Besluit van 20 december 2001 tot verlenging van de instelling van de RAWOO

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2001, nr. DJZ/BR/0890-01, in overeenstemming met Onze Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 2 van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling en artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit RAWOO;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De instelling van de Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking wordt verlengd met een tijdvak van zes jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2001

Beatrix

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

E. L. Herfkens

Uitgegeven zevenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina