Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Financiën

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 3 De tenaamstelling van de tijdelijke baten-lastendienst komt te luiden: Inspectie Werk en Inkomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's Gravenhage, 20 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina