Instellingsbesluit Hoofddirectie Juridische Zaken Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 24-05-2006 t/m 20-08-2010

Instellingsbesluit Hoofddirectie Juridische Zaken Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

De Hoofddirectie Juridische Zaken bestaat uit:

 • a. de sector Algemeen bestuurlijk-juridische zaken;

 • b. de sector Algemeen wetgevingsbeleid en wegenverkeersrecht;

 • c. de sector Infrastructuur & omgeving;

 • d. de sector Luchtvaart;

 • e. de sector Scheepvaart;

 • f. de sector Spoor en weg;

 • g. de sector Water.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

Aan de Hoofddirectie Juridische Zaken worden de volgende kerntaken opgedragen:

 • a. het tot stand brengen van de wet- en regelgeving van het ministerie en de bestuurlijk-juridische advisering ten behoeve van de departementsleiding, de centrale diensten en de beleidsdirectoraten-generaal;

 • b. het verbeteren en borgen van de bestuurlijke en juridische kwaliteit van de produkten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • c. het vertegenwoordigen van het departement in externe organen voor algemene bestuurlijk-juridische onderwerpen;

 • d. het signaleren van bestuurlijk-juridische ontwikkelingen die voor het hele departement van belang zijn;

 • e. het initiëren van innovatie op bestuurlijk-juridisch terrein door onderzoek, verkenningen en beleidsontwikkeling.

Artikel 6

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Hoofddirectie Juridische Zaken Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Den Haag, 19 december 2001

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina