Vergoeding kosten kinderopvang 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Vergoeding kosten kinderopvang 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1. Vergoeding kosten kinderopvang

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde vergoedingen ter zake van kosten van kinderopvang voor de werknemer die op vijf of meer dagen per week beroepsmatige kinderopvang voor één of meer kinderen pleegt te genieten, behoren niet tot het loon voorzover zij meer belopen dan het bedrag, aangegeven in de desbetreffende navolgende tabel, nadat op het bedrag van de tabel in mindering zijn gebracht de voor rekening van de werknemer blijvende kosten:

  Loon in geld (voor niet genoemde bedragen treedt het naast lagere in de plaats)

  Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van kinderopvang gedurende meer dan vijf uur per dag, niet zijnde buitenschoolse of naschoolse opvang

           
       

  Voor het eerste kind

  Voor elk volgend kind

           

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  € 40,00

  € 9,25

  € 1,85

  € 40,00

  € 9,25

  € 1,85

  € 1.395,00

  € 322,00

  € 64,40

  78,10

  18,00

  3,60

  46,50

  10,75

  2,15

  1.667,50

  384,75

  76,95

  113,15

  26,00

  5,20

  46,50

  10,75

  2,15

  2.212,50

  510,50

  102,10

  183,15

  42,25

  8,45

  54,35

  12,50

  2,50

  2.757,50

  636,25

  127,25

  247,00

  57,00

  11,40

  73,85

  17,00

  3,40

  3.302,50

  762,00

  152,40

  307,65

  71,00

  14,20

  92,15

  21,25

  4,25

  3.847,50

  888,00

  177,60

  371,50

  85,75

  17,15

  111,60

  25,75

  5,15

  4.392,50

  1.013,75

  202,75

  434,75

  100,25

  20,05

  130,90

  30,25

  6,05

  4.937,50

  1.139,50

  227,90

  478,75

  110,50

  22,10

  143,90

  33,25

  6,65

  Loon in geld (voor niet genoemde bedragen treedt het naast lagere in de plaats)

  Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van kinderopvang gedurende vijf uur per dag of minder, niet zijnde buitenschoolse of naschoolse opvang

           
       

  Voor het eerste kind

  Voor elk volgend kind

                   

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  € 23,20

  € 5,25

  € 1,05

  € 23,20

  € 5,25

  € 1,05

  € 1.395,00

  € 322,00

  € 64,40

  45,30

  10,50

  2,10

  26,95

  6,25

  1,25

  1.667,50

  384,75

  76,95

  65,65

  15,25

  3,05

  26,95

  6,25

  1,25

  2.212,50

  510,50

  102,10

  106,25

  24,50

  4,90

  31,50

  7,25

  1,45

  2.757,50

  636,25

  127,25

  143,25

  33,00

  6,60

  42,80

  10,00

  2,00

  3.302,50

  762,00

  152,40

  178,45

  41,25

  8,25

  53,45

  12,25

  2,45

  3.847,50

  888,00

  177,60

  215,45

  49,75

  9,95

  64,70

  15,00

  3,00

  4.392,50

  1.013,75

  202,75

  252,15

  58,25

  11,65

  75,95

  17,50

  3,50

  4.937,50

  1.139,50

  227,90

  277,65

  64,00

  12,80

  83,45

  19,25

  3,85

  Loon in geld (voor niet genoemde bedragen treedt het naast lagere in de plaats)

  Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van buitenschoolse opvang

           
       

  Voor het eerste kind

  Voor elk volgend kind

           

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  € 27,60

  € 6,25

  € 1,25

  € 27,60

  € 6,25

  € 1,25

  € 1.395,00

  € 322,00

  € 64,40

  53,90

  12,50

  2,50

  32,10

  7,50

  1,50

  1.667,50

  384,75

  76,95

  78,10

  18,00

  3,60

  32,10

  7,50

  1,50

  2.212,50

  510,50

  102,10

  126,40

  29,25

  5,85

  37,50

  8,75

  1,75

  2.757,50

  636,25

  127,25

  170,45

  39,25

  7,85

  50,95

  11,75

  2,35

  3.302,50

  762,00

  152,40

  212,30

  49,00

  9,80

  63,60

  14,75

  2,95

  3.847,50

  888,00

  177,60

  256,35

  59,25

  11,85

  77,00

  17,75

  3,55

  4.392,50

  1.013,75

  202,75

  300,00

  69,25

  13,85

  90,35

  20,75

  4,15

  4.937,50

  1.139,50

  227,90

  330,35

  76,25

  15,25

  99,30

  23,00

  4,60

  Loon in geld (voor niet genoemde bedragen treedt het naast lagere in de plaats)

  Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van naschoolse opvang

           
       

  Voor het eerste kind

  Voor elk volgend kind

                   

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  € 22,00

  € 5,00

  € 1,00

  € 22,00

  € 5,00

  € 1,00

  € 1.395,00

  € 322,00

  € 64,40

  42,95

  10,00

  2,00

  25,60

  6,00

  1,20

  1.667,50

  384,75

  76,95

  62,25

  14,25

  2,85

  25,60

  6,00

  1,20

  2.212,50

  510,50

  102,10

  100,75

  23,25

  4,65

  29,90

  7,00

  1,40

  2.757,50

  636,25

  127,25

  135,85

  31,25

  6,25

  40,60

  9,25

  1,85

  3.302,50

  762,00

  152,40

  169,20

  39,00

  7,80

  50,70

  11,75

  2,35

  3.847,50

  888,00

  177,60

  204,35

  47,25

  9,45

  61,35

  14,25

  2,85

  4.392,50

  1.013,75

  202,75

  239,10

  55,25

  11,05

  72,00

  16,50

  3,30

  4.937,50

  1.139,50

  227,90

  263,30

  60,75

  12,15

  79,15

  18,25

  3,65

  Onder buitenschoolse opvang wordt verstaan kinderopvang die zowel voor als na schooltijden en tijdens de schoolvakanties plaatsvindt. Onder naschoolse opvang wordt verstaan kinderopvang die zowel na schooltijd als tijdens de schoolvakanties plaatsvindt.

 • 2 Voor de werknemer die op vier dagen, op drie dagen, op twee dagen of op één dag beroepsmatige kinderopvang pleegt te genieten, worden de als loon in aanmerking te nemen bedragen gesteld op onderscheidenlijk viervijfde, drievijfde, tweevijfde en eenvijfde van het in de tabel aangegeven bedrag.

 • 3 Bij beroepsmatige kinderopvang voor meer dan een kind wordt als eerste kind aangemerkt het kind, dan wel een van de kinderen, voor wie de werknemer in het desbetreffende loonbetalingstijdvak het grootste aantal uren kinderopvang pleegt te genieten.

 • 4 Voor de toepassing van het eerste lid dient de werknemer gedagtekende facturen aan de werkgever te overhandigen waarbij een afschrift is gevoegd van de vergunning of de verklaring die door de gemeente aan de instelling of de natuurlijke persoon die de kinderopvang verricht is afgegeven, inhoudende dat de instelling of de natuurlijke persoon voldoet aan de door de gemeente gestelde regels met betrekking tot de kwaliteit, en in welke facturen op duidelijke en overzichtelijke wijze is vermeld:

  • a. de instelling jegens welke of de natuurlijke persoon jegens wie de uitgaven worden gedaan;

  • b. de instelling of de natuurlijke persoon die de kinderopvang verricht, indien deze een andere is dan bedoeld in onderdeel a;

  • c. naam en leeftijd van de kinderen voor wie kinderopvang pleegt te worden genoten;

  • d. de perioden waarin en het aantal uren gedurende welke of het aantal dagen per week waarop gedurende meer dan vijf uur per dag dan wel vijf uur of minder per dag, dan wel in de vorm van buitenschoolse opvang onderscheidenlijk naschoolse opvang per kind, kinderopvang pleegt te worden genoten; en

  • e. het adres waar de kinderopvang pleegt plaats te vinden.

   Voorts dient de werknemer een afschrift van de overeenkomst met de instelling of de natuurlijke persoon die de kinderopvang verzorgt aan de werkgever te overhandigen, in welke overeenkomst is opgenomen het adres waar de kinderopvang pleegt plaats te vinden.

 • 5 De werkgever bewaart de in het vierde lid bedoelde facturen en het aldaar bedoelde afschrift bij de loonadministratie.

 • 6 Voor het geval de kinderopvang bij de werknemer thuis plaatsvindt, wordt het niet als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van kinderopvang gesteld op maximaal € 9.626 per kalenderjaar, € 802,25 per maand, € 185 per week en € 37 per dag.

Artikel 2. Intrekking en overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2000, Nr. SV/AVF/2000/84719c (Stcrt. 249) wordt ingetrokken. De bepalingen van die regeling blijven van kracht ten aanzien van premiebetalingstijdvakken die zijn gelegen tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2002.

 • 2 De bepalingen van regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 1999, Nr. SV/AVF/99/80078 (Stcrt. 248) blijven van kracht ten aanzien van premiebetalingstijdvakken die zijn gelegen tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2001.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 december 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina