Regeling aanwijzing bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Regeling aanwijzing bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet inburgering nieuwkomers;

Besluit

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina