Subsidieplafond 2002 Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 21-12-2001 t/m 06-06-2003

Subsidieplafond 2002 Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren bedraagt € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina