Maximering herverzekering exportkredieten en investeringen

[Regeling materieel uitgewerkt per 12-01-2004.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 12-01-2002 t/m 31-12-2014

Maximering herverzekering exportkredieten en investeringen

De Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2002 vastgesteld op € 11.344.506.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2002 vastgesteld op € 453.780.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

De

Minister

van Financiën,

C. van Dijkhuizen

Terug naar begin van de pagina