Wijziging Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Geldend van 31-12-2001 t/m heden

Wijziging Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Dit besluit met toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina