Aanwijzing ambtenaren op basis van artikel 95g, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 13-12-2006.]
Geldend van 18-06-2005 t/m 12-12-2006

Aanwijzing ambtenaren op basis van artikel 95g, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 95g, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-12-2006]

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 95h, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de aldaar bedoelde onderdelen van die wet, worden aangewezen de medewerkers van de in artikel 5a, vijfde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina