Subsidieplafond 2002 Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 20-12-2001 t/m 10-06-2005

Subsidieplafond 2002 Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 wordt vastgesteld op € 20.900.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2001

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina