Subsidieplafond 2002 Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen

[Regeling vervallen per 25-12-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 24-12-2004

Subsidieplafond 2002 Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen bedraagt € 3 400 000.

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2001

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina