Vaststelling subsidieplafond 2002 Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 24-11-2002 t/m 10-06-2005

Vaststelling subsidieplafond 2002 Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ subsidies en artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB]

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB wordt vastgesteld op € 3.700.000.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina