Subsidieplafond Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 15-12-2001 t/m 06-06-2003

Subsidieplafond Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998 wordt vastgesteld op € 1.361.340, waarvan:

    • a. € 340.335 beschikbaar is voor meetprogramma's, en

    • b. € 1.021.005 beschikbaar is voor eerste praktijktoepassingen.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 11 van de Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina