Wijzigingsverordening Dienstverleningsverordening registerloodsen en Financiële verordening Loodswezen

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wijzigingsverordening Dienstverleningsverordening registerloodsen en Financiële verordening Loodswezen

De ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 15 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluit:

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie op 11 december 2001 te Utrecht.
Terug naar begin van de pagina