Vaststelling subsidieplafond TOP 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 25-10-2002 t/m 31-12-2003

Vaststelling subsidieplafond TOP 2002

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6 van het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten bedraagt € 36.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina