Vaststelling bedrag vrijstelling vermogensinkomsten

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 27-08-2004

Vaststelling bedrag vrijstelling vermogensinkomsten

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 19, vijfde lid, onder a, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, alsmede in de artikelen 12, tweede lid, onder b, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 11, tweede lid, onder b, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 16, tweede lid, onder b, ten tweede, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en bedoeld in artikel 28, vierde lid, onder a, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, worden als volgt herzien:

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina