Toepassing kasstelsel door advocaten

[Regeling vervallen per 01-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.]
Geldend van 10-12-2001 t/m 22-11-2009

Toepassing kasstelsel door advocaten

De plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 01-12-2009]

In artikel 26, onder a, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (de Beschikking), worden de ondernemers aangewezen die in aanmerking komen voor de toepassing van het kasstelsel (artikel 26 van de Wet op de omzetbelasting 1968). Onder 12° zijn genoemd: advocaten en procureurs, die hun praktijk alleen uitoefenen.

Wordt met de zinsnede ‘.......... die hun praktijk alleen uitoefenen’, bedoeld de situatie waarbij in de onderneming (in welke vorm dan ook) slechts één advocaat of procureur werkzaam is of de situatie waarbij sprake is van een eenmanszaak (ongeacht het aantal daarin werkzame advocaten/procureurs)?

Antwoord

[Vervallen per 01-12-2009]

De zinsnede die is opgenomen onder 12° van artikel 26, onder a, van de Beschikking, laat zich niet anders lezen dan dat uitsluitend de situatie wordt bedoeld waarin de advocaat een eenmanszaak uitoefent en de praktijk voor eigen rekening en risico drijft (eventueel (tijdelijk) ondersteund door een stagiair).

Terug naar begin van de pagina