Vaststelling voorziening Wtz 1998 voor het jaar 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Vaststelling voorziening Wtz 1998 voor het jaar 2003

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Gezien het advies van de Pensioen & Verzekeringskamer van 3 oktober 2002, kenmerk X 3/2001-8837;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003 en vervalt met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina