Besluit aanpassing mandaatbesluiten AZ in verband met invoering euro

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit aanpassing mandaatbesluiten AZ in verband met invoering euro

De secretaris-generaal,

gelet op artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal Algemene Zaken en de invoering van de euro op 1 januari 2002;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging diensthoofden Algemene Zaken staat `f 5.000', dient te worden gelezen `€ 2.500'.

Artikel 2

  • 1 Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken staat `tienduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfduizend euro';

  • 2 Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken staat `vijftigduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfentwintigduizend euro';

  • 3 Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken staat `vijfduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfentwintighonderd euro'.

Artikel 3

  • 1 Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Informatie en Communicatie Technologie staat `tienduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfduizend euro'.

Artikel 4

  • 1 Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging P&O Algemene Zaken staat `vijfentwintigduizend gulden', dient te worden gelezen `twaalf-en-een-half-duizend euro'.

Artikel 5

  • 1 Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RVD Algemene Zaken staat `vijftigduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfentwintigduizend euro';

  • 2 Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RVD Algemene Zaken staat `drieduizend gulden', dient te worden gelezen `vijftienhonderd euro'.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanpassing mandaatbesluiten AZ in verband met invoering euro.

Artikel 8

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken en de diensthoofden.

's-Gravenhage, 7 december 2001

De

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze,
de

secretaris-generaal

,

W.J. Kuijken

Terug naar begin van de pagina