Regeling bepalingen statistieken goederenverkeer 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 30-09-2022.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Regeling bepalingen statistieken goederenverkeer 2002

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 17 van de Statistiekwet 1950,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De opgave, bedoeld in artikel 16 van de Statistiekwet 1950, bevat de volgende gegevens, bedoeld in artikel 23, derde lid, van verordening 3330/91:

  • a. de vermoedelijke wijze van vervoer;

  • b. het statistisch stelsel.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De hoogte van de in artikel 28 van verordening 3330/91 bedoelde statistische drempels wordt vastgesteld op:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Uiterlijk op de achtste werkdag van elke maand wordt de in artikel 16 van de Statistiekwet 1950 bedoelde opgave over de daaraan voorafgaande maand verstrekt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 oktober 1993, nr. 93073076 WJA/W, houdende bepalingen van de statistiek van het goederenverkeer (Stcrt. 1993, 207) wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bepalingen statistieken goederenverkeer 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 december 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven