Vaststellingsbesluit bestanddelen nationale zijde Nederlandse euromunten

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 6 december 2001, houdende de vaststelling van de bestanddelen van de nationale zijde van de Nederlandse euromunten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 3 december 2001, FM 2001-01947 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 3 van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De beeldenaar van de muntstukken van twee euro en één euro is op de Nederlandse nationale zijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: aan de linkerkant in de kern Onze beeltenis en in de ring twaalf sterren; aan de rechterkant in drie verticale regels «BEATRIX» «KONINGIN DER» «NEDERLANDEN» iedere regel onderstreept, tussen de drie onderstrepingen aan de onderzijde in de ring het teken van de Muntmeester en het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en onder Onze naam horizontaal het jaartal van aanmaak.

Bijlage 7952.png

Artikel 3

De beeldenaar van de muntstukken van 50 eurocent, 20 eurocent, 10 eurocent, 5 eurocent, 2 eurocent en 1 eurocent is op de Nederlandse nationale zijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden in een bespikkeld veld omsloten door 12 sterren Onze beeltenis, aan de rand beginnend links van het midden «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN», het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt, het jaartal van aanmaak en het teken van de Muntmeester.

Bijlage 7953.png

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de twintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina