Besluit Onderscheidingsvlag Nederlandse Kustwacht

Geldend van 12-12-2002 t/m heden

Besluit Onderscheidingsvlag Nederlandse Kustwacht

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

de Hoge Raad van Adel gehoord;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De Onderscheidingsvlag van de Nederlandse Kustwacht bestaat uit drie banen, waarvan de hoogten zich verhouden als 54:10:13, met de kleuren oranje, wit en blauw. Op de oranje baan, bij de broeking, is het embleem van de Nederlandse Kustwacht verbeeld.

  • 2 De omschrijving van het embleem luidt: in een rond schild, bezaaid met blokjes, een leeuw, gekroond met een kroon van drie bladeren en twee parelpunten, in de rechtervoorklauw opgeheven houdend in schuinlinkse stand een zwaard en in de linker- een bundel van zeven pijlen, te samen gebonden met een lint. Het schild is geplaatst op een achtpuntige rozet, gaande over twee schuingekruiste klare ankers en gedekt met de Koninklijke kroon. De blokjes zijn op gelijke onderlinge afstand van elkaar geplaatst, in een gelijkmatige verdeling over het veld. De leeuw heeft een witte staart, voorzien van twee witte kwasten.

  • 3 De vormgeving en de kleurstelling van de Onderscheidingsvlag zijn in overeenstemming met de afbeelding in kleur, die als bijlage bij dit Besluit is gevoegd.

Artikel 2

De Onderscheidingsvlag van de Nederlandse Kustwacht wordt gevoerd door de schepen en bij de walinrichtingen van de Kustwacht.

Artikel 3

Dit Besluit treedt in werking op de dag na die van de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit Besluit, waarvan afschrift wordt gezonden aan de Hoge Raad van Adel, wordt met de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 2001

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina