Subsidieplafond 2002 Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 13-12-2001 t/m 10-06-2005

Subsidieplafond 2002 Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences bedraagt € 1.800.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina