Subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 24-11-2002 t/m 06-06-2003

Subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren wordt vastgesteld op € 32 000 000.

  • 2 Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van artikel 2, derde lid, van Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren wordt vastgesteld op € 10 400 000.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's Gravenhage, 6 december 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina