Beleidsvoornemen Beurzenprogramma voor IO-instituten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 13-12-2001 t/m 31-12-2005

Beleidsvoornemen Beurzenprogramma voor IO-instituten

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, 2.4.6, 2.4.11 en 2.4.12 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.4.6, 2.4.11 onder c en 2.4.12 onder b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 voor het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten het volgende subsidieplafond, exclusief uitvoeringskosten, € 18.423.477 (NLG 40.600.000,-).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Ten aanzien van het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten geldt voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 het in de bijlage bij dit besluit opgenomen beleidsvoornemen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller

Bijlage Beleidsvoornemen ten aanzien van het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten

[Vervallen per 01-01-2006]

De Nederlandse regering acht het belangrijk dat er een beurzenprogramma bestaat voor mensen uit ontwikkelingslanden voor opleidingen in Nederland. Het Nederlands Fellowships Programma - NFP voorziet hierin. In het kader van het NFP heeft de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) in het leven geroepen.

Instituten

[Vervallen per 01-01-2006]

In het kader van het BIO komen maximaal 14 Nederlandse IO-instellingen, die lid zijn van de Federatie van Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland, in aanmerking voor een subsidie voor het opleiden van mensen uit ontwikkelingslanden. Deze instituten dienen te beschikken over langdurige ervaring en grote deskundigheid met betrekking tot onderwijs t.b.v. personen uit ontwikkelingslanden. Ook dienen deze instituten veel ervaring te hebben met opbouw van capaciteit in ontwikkelingslanden. Tevens dienen zij ervaring te hebben met het opvangen van en het omgaan met personen uit ontwikkelingslanden en dienen zij te beschikken over adequate studentenhuisvesting.

Opleidingen

[Vervallen per 01-01-2006]

De opleidingen moeten gericht zijn op het verbeteren van het functioneren van overheidsdiensten, particuliere ontwikkelingsorganisaties en midden- en kleinbedrijf, door middel van praktijkgerichte scholing. De opleidingen vinden plaats binnen drie deelprogramma's te weten het reguliere programma met cursussen op verschillend academisch niveau, refresher courses en PhD opleidingen. De opleidingen dienen gebaseerd te zijn op behoeften in ontwikkelingslanden en dienen ook te passen binnen de OS-prioriteiten en dienen aan te sluiten bij het beleid zoals weergegeven in de Nota 'Ontwikkelingssamenwerking en Onderwijs in de jaren negentig'. De cursussen en trainingsprogramma's dienen een toepassingsgericht karakter te hebben en van nut te zijn in de beroepspraktijk van mid-career professionals uit ontwikkelingslanden. De cursusduur zal in het algemeen een termijn van achttien maanden niet overschrijden (met uitzondering van PhD opleidingen).

Verdeling van middelen

[Vervallen per 01-01-2006]

In het jaar 2002 zal eenzelfde verdeling van de beschikbare fondsen over de drie deelprogramma's worden aangehouden als die in voorgaande jaren, te weten 85% voor het reguliere programma, 10,5% voor de refresher courses en 4,5% voor PhD opleidingen.

Doelgroep

[Vervallen per 01-01-2006]

Beurzen ten behoeve van het volgen van bovenstaande cursussen kunnen door de gesubsidieerde instituten verleend worden aan mid-career professionals van hierboven genoemde diensten en organisaties afkomstig uit landen voorkomend op de in de annex opgenomen landenlijst. De beursontvangers dienen zich te houden aan de `Rules and Regulations of the Netherlands Fellowships Programme' (welke de beursontvangers toegezonden zullen krijgen). Er dient gestreefd te worden naar besteding van 50% van de middelen aan beurzen voor cursisten uit Afrika.

Uitvoering en beheer

[Vervallen per 01-01-2006]

Het BIO zal in 2002 worden uitgevoerd door de Federatie van Internationaal Onderwijsinstituten in Nederland die namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal besluiten op subsidieaanvragen van IO-Instituten. Aanvragen dienen bij het SAIL Projectenbureau, Postbus 3015, 2601 DA te Delft ingediend te worden uiterlijk een week na inwerkingtreding van dit besluit.

Vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Per cursist wordt aan het IO-instituut een handlingfee toegekend. Het tarief van de Handlingfee per cursist is afhankelijk van de duur van de cursus:

duur cursus 0 t/m 10 maanden € 363,02 (NLG 800,00);

duur cursus langer dan 10 maanden € 453,78 (NLG 1.000,00).

Annex: Landenlijst Beurzenprogramma voor IO-Instituten (BIO)

[Vervallen per 01-01-2006]

Afghanistan4

Guyana

Peru

Albanië

Haiti

Rwanda

Algerije

Honduras

Saint Kitts & Nevis

Angola

India

Saint Lucia

Antigua & Barbuda

Indonesië

Saint Vincent & Grenadinen

Argentinië

Irak1

Salomonseilanden

Armenië

Iran

Samoa

Azerbaijan

Ivoorkust

Sao Tomé & Principe

Bangladesh

Jamaica

Senegal

Belize

Jemen

Seychellen

Benin

Jordanië

Sierra Leone

Bhutan

Kaapverdië

Somalië

Bolivia

Kameroen

Sri Lanka

Bosnië-Herzegovina

Kazachstan

Sudan

Botswana

Kenia

Suriname2

Brazilië

Kiribati

Swaziland

Burkina Faso

Kyrgyzstan

Syrië

Burundi

Laos

Tadzjikistan

Cambodja

Lesotho

Tanzania

Centraalafrikaanse Repupbliek

Libanon

Thailand

Chili

Liberia

Togo

China3

Macedonië

Tonga

Colombia

Madagaskar

Trinidad & Tobago

Comoren, de

Malawi

Tsjaad

Congo

Maldiven

Tunesië

Congo DRC

Maleisië

Turkije

Costa Rica

Mali

Turkmenistan

Cuba

Marokko

Tuvalu

Djibouti

Mauretanië

Uganda

Dominica

Mauritius

Uruguay

Dominicaanse Republiek

Mexico

Vanuatu

Ecuador

Moldavië

Venezuela

Egypte

Mongolië

Vietnam

El Salvador

Mozambique

Zambia

Equatoriaal Guinee

Myanmar (Birma)4

Zimbabwe

Eritrea

Namibië

Zuid-Afrika

Ethiopië

Nepal

 

Fiji

Nicaragua

 

Filipijnen

Niger

 

Gabon

Nigeria

 

Gambia

Noord-Korea4

 

Georgië

Oezbekistan

 

Ghana

Pakistan

 

Grenada

Palestijnse Gebieden

 

Guatemala

Panama

 

Guinee

Papoea Nieuw Guinea

 

Guinee-Bissau

Paraguay

 
 1. Alleen personen die zich actief inzetten voor de mensenrechten en democratisering, waaronder kandidaten voorgedragen door bepaalde NGO's.

  ^ [1]
 2. Beursverlening Suriname geschiedt lastens verdragsmiddelen, behalve voor kandidaten voorgedragen door bepaalde NGO's.

  ^ [2]
 3. Uitgezonderd personen afkomstig uit Hongkong en Macao.

  ^ [3]
 4. Alleen kandidaten voorgedragen door bepaalde NGO's.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina