Regeling Instemming met de tarieven Destructiewet derde en vierde kwartaal 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 09-12-2001 t/m 23-01-2004

Regeling Instemming met de tarieven Destructiewet derde en vierde kwartaal 2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Met het door de ondernemers voor het derde en vierde kwartaal van het jaar 2001 voorgestelde tarief,

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina