Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2002

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Het tarief per treinkilometer bedraagt voor het kalenderjaar 2002 € 0,4409.

  • 2 Het tarief per keer dat een station van categorie 1 wordt aangedaan bedraagt voor het kalenderjaar 2002 € 1,4603.

  • 3 Het tarief per keer dat een station van categorie 2 wordt aangedaan bedraagt voor het kalenderjaar 2002 € 0,3340.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van1 januari 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina