Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 83b

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 Alg. 1
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 Alg. 2
01-01-2009 Vervallen 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
01-01-2005 Nieuw 04-11-2004 Stb. 2004, 594 29249 03-12-2004 Stb. 2004, 708

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2009/384 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 oktober 2009.1)
  2. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.2)
Naar boven