Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA: subsidieplafond 2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA: subsidieplafond 2002

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA (kenmerk IB-2001/116, Uitleg OCenW-Regelingen nr. 4, 7 februari 2001),

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA is in het kalenderjaar 2002 € 2.508.059 (f 5.527.035) beschikbaar.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

De regeling wordt in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA: subsidieplafond 2002.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina