Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, en 35, tweede en vierde lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het normbedrag dat geldt voor de bepaling van de hoogte van het voorschot dat in elk kwartaal wordt verstrekt aan door de raad ingeschreven advocaten wordt vastgesteld op € 600,– (f 1.325,–).

  • 2 Het kwartaalvoorschot bedraagt niet meer dan € 37.500,– (f 83.000,–).

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 november 2001.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek.

Terug naar begin van de pagina