Vaststellingsregeling subsidieplafond 2002 Regeling versterking recreatie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 25-11-2001 t/m 23-01-2004

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2002 Regeling versterking recreatie

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie, wordt voor de in artikel 2 van die regeling bedoelde onderscheiden doelstellingen voor het jaar 2002 als volgt vastgesteld:

 • -

  voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel a van dat artikel: € 953.000,–;

 • -

  voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel b van dat artikel: € 2.450.500,–;

 • -

  voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel c van dat artikel: € 862.250,–;

 • -

  voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel d van dat artikel: € 844.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 november 2001.

De

Staatssecretraris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.

Terug naar begin van de pagina