Warenwetregeling Toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 03-05-2006 t/m 31-12-2009

Warenwetregeling Toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) 258/97: verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PbEG L 43).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Onverminderd de bij of krachtens het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding gestelde voorschriften mogen voor de categorieën vitamines, mineralen, aminozuren, carnitine en taurine, nucleotiden, alsmede choline en inositol, die voor specifieke voedingsdoeleinden worden toegevoegd aan producten voor bijzondere voeding, uitsluitend de desbetreffende in de bijlage bedoelde chemische stoffen worden gebruikt.

  • 2 Onverminderd verordening (EG) 258/97 mogen bij de bereiding van producten voor bijzondere voeding ook andere voor specifieke voedingsdoeleinden toe te voegen stoffen worden gebruikt die niet behoren tot de categorieën, bedoeld in het eerste lid en de bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Op verlangen van de Keuringsdienst van Waren legt de fabrikant of importeur wetenschappelijke werken en gegevens over waaruit blijkt dat het gebruik van voor specifieke voedingsdoeleinden toegevoegde stoffen voldoet aan artikel 3, derde lid, onder b, van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding. Indien over deze werken een eenvoudig toegankelijke publicatie is verschenen, kan worden volstaan met een verwijzing naar die publicatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

De krachtens het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven vastgestelde zuiverheidseisen voor in de bijlage bedoelde stoffen, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2002, met dien verstande dat producten voor bijzondere voeding die niet voldoen aan deze regeling, nog verhandeld mogen worden tot 1 april 2004.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ,

E. Borst-Eilers

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze bijlage behoort bij artikel 2, eerste lid, van de Warenwetregeling Toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding

De navolgende stoffen mogen voor specifieke voedingsdoeleinden worden toegevoegd aan alle producten voor bijzondere voeding, met uitzondering van:

Categorie 1: vitamines

Vitamine A:

Retinol

Retinylacetaat

Retinylpalmitaat

Bèta-caroteen

Vitamine D:

Cholecalciferol

Ergocalciferol

Vitamine E:

D-alfa-tocoferol

DL-alfa-tocoferol

D-alfa-tocoferylacetaat

DL-alfa-tocoferylacetaat

D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat

Vitamine K:

Fyllochinon (fytomenadion)

Vitamine B1:

Thiaminehydrochloride

Thiaminemononitraat

Vitamine B2:

Riboflavine

Natriumriboflavine-5’-fosfaat

Niacine:

Nicotinezuur

Nicotinamide

Pantotheenzuur:

Calcium-D-pantothenaat

Natrium-D-pantothenaat

Dexpanthenol

Vitamine B6:

Pyridoxinehydrochloride

Pyridoxine-5’-fosfaat

Pyridoxinedipalmitaat

Folaat:

Pteroylmonoglutaminezuur

Calcium-L-methylfolaat

Vitamine B12:

Cyanocobalamine

Hydroxocobalamine

Biotine:

D-biotine

Vitamine C:

L-ascorbinezuur

Natrium-L-ascorbaat

Calcium-L-ascorbaat

Kalium-L-ascorbaat

6-Palmitoyl-L-ascorbinezuur

Categorie 2: mineralen

Calcium:

Carbonaat

Chloride

Zouten van citroenzuur

Gluconaat

Glycerofosfaat

Lactaat

Zouten van orthofosforzuur

Hydroxide

Oxide

Sulfaat

Magnesium:

Acetaat

Carbonaat

Chloride

Magnesium-L-aspartaat*

Zouten van citroenzuur

Gluconaat

Glycerofosfaat

Zouten van orthofosforzuur

Lactaat

Hydroxide

Oxide

Sulfaat

IJzer:

ijzerbisglycinaat

IJzer(II)carbonaat

IJzer(II)citraat

IJzer(III)ammoniumcitraat

IJzer(II)gluconaat

IJzer(II)fumaraat

Natriumijzer(III)difosfaat

IJzer(II)lactaat

IJzer(II)sulfaat

IJzer(III)difosfaat (ijzer(III)pyrofosfaat)

IJzer(III)saccharaat

Elementair ijzer (carbonyl + elektrisch + waterstof gereduceerd)

Koper:

Koper(II)carbonaat

Koper(II)citraat

Koper(II)gluconaat

Koper(II)sulfaat

Koper-lysine-complex

Jood:

Kaliumjodide

Kaliumjodaat

Natriumjodide

Natriumjodaat

Zink:

Acetaat

Chloride

Citraat

Gluconaat

Lactaat

Oxide

Carbonaat

Sulfaat

Mangaan:

Carbonaat

Chloride

Citraat

Gluconaat

Glycerofosfaat

Sulfaat

Natrium:

Bicarbonaat

Carbonaat

Chloride

Citraat

Gluconaat

Lactaat

Hydroxide

Zouten van orthofosforzuur

Kalium:

Bicarbonaat

Carbonaat

Chloride

Citraat

Gluconaat

Glycerofosfaat

Lactaat

Hydroxide

Zouten van orthofosforzuur

Seleen:

Natriumselenaat

Natriumwaterstofseleniet

Natriumseleniet

Chroom(III) en hexahydraten daarvan:

Chloride

Sulfaat

Molybdeen(VI):

Ammoniummolybdaat

Natriummolybdaat

Fluor:

Kaliumfluoride

Natriumfluoride

Categorie 3: aminozuren

L-alanine

L-arginine

L-asparaginezuur*

L-citrulline*

L-cysteïne

L-cystine

L-histidine

L-glutaminezuur

L-glutamine

Glycine*

L-isoleucine

L-leucine

L-lysine

L-lysineacetaat

L-methionine

L-ornithine

L-fenylalanine

L-proline*

L-threonine

L-tryptofaan

L-tyrosine

L-valine

L-serine*

L-arginine-L-aspartaat*

L-lysine-L-aspartaat*

L-lysine-L-glutamaat*

N-acetyl-L-cysteïne*

N-acetyl-L-methionine* (in producten bestemd voor mensen ouder dan één jaar)

Van de aminozuren mogen, voor zover van toepassing, ook de natrium-, kalium-, calcium- en magnesiumzouten en de hydrochloriden worden gebruikt.

Categorie 4: carnitine en taurine

L-carnitine

L-carnitinehydrochloride

Taurine

L-carnitine-L-tartraat

Categorie 5: nucleotiden

Adenosine-5’-monofosfaat (AMP)

Natriumzouten van AMP

Cytidine-5’-monofosfaat (CMP)

Natriumzouten van CMP

Guanosine-5’-monofosfaat (GMP)

Natriumzouten van GMP

Inosine-5’-monofosfaat (IMP)

Natriumzouten van IMP

Uridine-5’-monofosfaat (UMP)

Natriumzouten van UMP

Categorie 6: choline en inositol

Choline

Cholinechloride

Cholinebitartraat

Cholinecitraat

Inositol

  1. De met een * gemerkte stoffen mogen slechts worden toegevoegd aan producten voor bijzondere voeding die bestemd zijn voor speciale medische doeleinden.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina