Machtigingsregeling directeur Personeel en Organisatie

[Regeling vervallen per 24-11-2006.]
Geldend van 30-11-2001 t/m 23-11-2006

Machtigingsregeling directeur Personeel en Organisatie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-11-2006]

 • 1 De directeur Personeel en Organisatie is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het personeelsbeleid en -beheer in algemene zin en individuele personeelsaangelegenheden, voor zover niet de directeuren van het ministerie tot het ondertekenen van deze stukken zijn gemachtigd;

  • b. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, voor zover deze brieven zich beperken tot een verzoek om inlichtingen en niet van politieke betekenis zijn, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 . De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  "DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, voor deze: DE DIRECTEUR PERSONEEL EN ORGANISATIE,".

Artikel 2

[Vervallen per 24-11-2006]

 • 1 Bij verhindering van de directeur zijn de plaatsvervangend directeur en de adjunct-directeur Personeel en Organisatie gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met betrekking tot de in artikel 1, eerste lid, genoemde aangelegenheden te beslissen en stukken te ondertekenen.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  "DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR PERSONEEL EN ORGANISATIE,"

  onderscheidenlijk

  "DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE ADJUNCT-DIRECTEUR PERSONEEL EN ORGANISATIE,

Artikel 3

[Vervallen per 24-11-2006]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2, behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheden namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 24-11-2006]

 • 1 Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 1, eerste lid, in afwijking van artikel 1, tweede lid:

  "DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR PERSONEEL EN ORGANISATIE,".

 • 2 Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in afwijking van artikel 2, tweede lid:

  "DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR PERSONEEL EN ORGANISATIE;

  onderscheidenlijk

  "DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE ADJUNCT-DIRECTEUR PERSONEEL EN ORGANISATIE,".

Artikel 5

[Vervallen per 24-11-2006]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 december 1996, nr. P&O/A 96-8048, houdende de machtiging aan de Directeur Personeel en Organisatie tot het ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 24-11-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
de

secretaris-generaal

T.H.J. Joustra.

Terug naar begin van de pagina