Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2001

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 22-11-2001 t/m 27-08-2004

Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2001

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 2001 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van f 4,075 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 20 november 2001 terug tot en met 22 november 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart.

Terug naar begin van de pagina