Wet arbeid en zorg

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:2a

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel 87e
 2. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 46f
 3. Wet arbeid en zorg
  Artikel 6:3

Verwijzingen naar § 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 02-08-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-07-2020 Nieuw 14-11-2018 Stb. 2018, 451 34967 17-11-2018 Stb. 2018, 452 Alg. 1

  Opmerkingen

  1. Artikel IX, derde lid, van Stb. 2018/451 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven