Wet arbeid en zorg

Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:1

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 5:1
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen: 70, 75
 3. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 19, 30, 55
 4. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 38, 39, 45d
 5. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 4a
 6. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 19b, 21, 33l, 33m, 35b, 36a
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 629, 670, 670a
 8. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 32, 115
 9. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 10. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 26, 38
 11. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 17
 12. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 214
 13. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
  Bijlage: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 14. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:11, 3:18, 3:1a, 3:3, 3:4, 3:5, 3:7, 4:4a, 6:6
 15. Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
  Artikel: VIIA
 16. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 46i
 17. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: XIV
 18. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 25
 19. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)
  Artikel: X
 20. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Rechterlijke Macht 2004)
  Artikel: III
 21. Ziektewet
  Artikelen: 19, 69, 76a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel 120
 2. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 62
 3. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen 17b, 17c
 4. Wet arbeid en zorg
  Artikel 6:3
 5. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen 38, 39
 6. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel 16

Verwijzingen naar Afdeling 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 02-08-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-04-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
  01-04-2016 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 10-12-2015 Stb. 2015, 518
  01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 17-12-2014 Stb. 2014, 566
  01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
  01-12-2001 Nieuwe-regeling 16-11-2001 Stb. 2001, 567 27207 20-11-2001 Stb. 2001, 569
  Naar boven