Wet arbeid en zorg

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 01-08-2022

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 7

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Vervallen 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
01-01-2006 Nieuw 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115
01-06-2005 Vervallen 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 23-05-2005 Stb. 2005, 278 Alg. 1
01-12-2001 Nieuwe-regeling 16-11-2001 Stb. 2001, 567 27207 20-11-2001 Stb. 2001, 569

Opmerkingen

  1. De artikelen IX en IXA van de Wijzigingswet Wet arbeid en zorg, enz. (recht op langdurig zorgverlof) (Stb. 2005, 274) bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven