Wet arbeid en zorg

Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 01-08-2022

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk7/paragraaf_3

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 91c
 2. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
  Artikel 2
 3. Werkloosheidswet
  Artikel 130k
 4. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 46e
 5. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 48a

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Vervallen 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
01-01-2006 Nieuw 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115
Naar boven