Wet arbeid en zorg

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 01-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7:1

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 91c
 2. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
  Artikel 2
 3. Werkloosheidswet
  Artikel 130k
 4. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 46e
 5. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 48a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Vervallen 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
01-07-2013 t/m 01-01-2012 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Nieuw 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115
01-06-2005 Vervallen 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 23-05-2005 Stb. 2005, 278
01-12-2001 Nieuwe-regeling 16-11-2001 Stb. 2001, 567 27207 20-11-2001 Stb. 2001, 569
Naar boven