Wet arbeid en zorg

Geraadpleegd op 05-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 01-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:4a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet arbeid en zorg
    Artikel: 4:7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikel 87e
  2. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
    Artikel 46f

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
08-12-2021 Nieuw 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 13-10-2021 Stb. 2021, 592 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Abusievelijk voegt het Staatsblad dit artikel in paragraaf 3 toe, in plaats van in paragraaf 2.1)
Naar boven